Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

Нови продукти

защо кливенто


КлиВенТо  удовлетворява изискванията на своите клиентите, като разработва цялостни комплексни решения - от проучването и консултациите, през директните доставки,  до инсталирането и гаранционно обслужване.    Високият професионализъм и дългогодишен опит в...

прочети повече

мисия


Нашата цел е да предлагаме продукти и да разработваме системи, които подобряват качеството на живот.   Да осигурим на нашите клиенти качествени, съвременни решения за постигане на  максимално комфортен микроклимат в бита, обществения и производствен...

прочети повече

зелена политика


КлиВенТо работи за провеждане на мотивирана и рационална Зелена политика. Нашата цел е с активната си дейност  да намалим максимално вредните въздействия върху околната среда.  Присъединихме се към Зеления кръг на българските компании, които са съпричастни към...

прочети повече

социална отговорност


Гаранция за успехите на КлиВенТо са уважението и вниманието към личността. Нашето най-силно предимство са хората, които работят в КлиВенТо  Своевременно разширяваме екипа с необходимите кадри, съответстващи на политиката и целите на фирмата и създаваме...

прочети повече