Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

Алуминиеви радиатори


Алуминиеви радиатори

 

 

 

Алуминиевите радиатори на Ferroli модел KLIMATERM NEW (CLAN), KLIMIA NEW (CLUB), TERM 2/3 (TAL) имат повишено топлоотдаване и икономичност, получени на база високата топлопроводимост на материала, от който са произведени, както и на подходящите конструктивни характеристики на радиатора.

Алуминиевите радиатори осигуряват комфорт, базиран на:

гладко изменение на температурния градиент;

Възможност за рационално разположениие на телата, според типа на стаята (разполагане на алуминиевите радиатори под прозорци и по външни стени, с цел максимално намаляване отрицателното влияние на студа от прозорците и външните стени).

Стилният дизайн и  разнообразието на моделите алуминиеви радиатори позволява лесно вписване във всеки съвременен интериор.

Дълготрайността на алуминиевите радиатори е осигурена от високите качества на използвания материал, сертифициран в съответствие с европейския стандарт UNI8065.

Алуминиевите радиатори се състоят от излети секции, произведени  от съвременна алуминиева сплав по технология за леене под налягане. Събрани са по десет броя в пакет със стоманени нипели, имащи специално покритие на вътрешните повърхности.

Последният етап на производството на алуминиевият радиатор представлява нанасяне на двуслойно лаково покритие, на база епоксидно-праховия способ „анафореза”, който съществено увеличава трайността на покритието, с последваща полимеризация при температура от 200оС.

Всеки алуминиев радиатор е издържал компютърен контрол на качество в завода-производител и е готов за използване.

Алуминиевите радиатори са предназначени за система с водно отопление и работно налягане до 1,6 MPa, водородни показатели на водата (РH) не повече от 7-8, съдържание на желязо (Fe) не повече от 0,5mg/kg, съдържание на мед (Cu) не повече от 0,1mg/kg.

Алуминиевите радиатори са проектирани да бъдат свързвани със стоманени, медни и полипропиленови тръби.

Нужното топлоотдаване се получава при следване на следните разстояния при монтаж на алуминиевия радиатор:

От под – не по-малко от 10см;

От стена – не по-малко от 3см;

Под прозорец – не по-малко от 10см.

Алуминиевите радиатори са произведени във фабриката на gruppo FERROLI в Alano di Piave Италия, при строго прилагане системата за управление на качеството, реализирана в съотвествие с норматива UNI EN ISO 9001:2000.