Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

Термопомпи


Водата, както и въздухът и почвата са неизчерпаеми източници на енергия, които, съчетани с модерната технология на термопомпите, позволяват извличането на топлина с цел отопление и охлаждане на жилищни, административни и офис сгради. Това ги превръща и в надеждно и екологично решение за високо качество на живот.

Термопомпата вода-вода извлича топлинна енергия от подпочвени води чрез сондажни кладенци, дренажни води и др. Използваната енергия се отдава чрез топлообменник и загрява водата във вътрешната част на термопомпата, а охладената вода се връща в сондажа.  

Изгодно и гарантирано охлаждане

Термопомпите са екологично решение за централно отопление, но те могат да се използват също така и за ефективно охлаждане.

Производство на битова гореща вода

                   Термопомпите вода-вода освен източник на евтино охлаждане, са и надежден снабдител с топла вода. За да се повиши ефективността на термопомпената инсталация в режим „охлаждане", отпадната топлина от сградата се използва за затопляне на бойлери за битова гореща вода или басейни.