Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

Сертификати

Сертификат за поддържане и ремонт на парни и водонагревни котли

Удостоверение № С 307 от Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни и водонагревни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; стоманени, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди

Сертификат за членство в Камарата на строителите в България.

Удостоверение № V – 000020 за вписване в Централен професионален регистър на строителя

Сертификат за пълна проектантска правоспособност

Член на КИИП с Удостоверение рег. № 06497 за пълна проектантска правоспособност за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

Сертификат за монтаж и сервиз на хладилни и климатични инсталации

Сертификат № 026 за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове.

Сертификат за сервизен партньор на FERROLI - Италия за българския пазар

КлиВенТо е единствен оторизиран представител за извършване на гаранционно и сервизно обслужване на отоплителни и климатични съоръжения, производство на FERROLI - Италия. КлиВенТо осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз на всички доставени съоръжения и обезпеченост на резервни части за срок от 10 години.