Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

Мисия и ценности

Нашата цел е да предлагаме продукти и да разработваме системи, които подобряват качеството на живот.

 

Да осигурим на нашите клиенти качествени, съвременни решения за постигане на  максимално комфортен микроклимат в бита, обществения и производствен сектор с икономия на енергия и постигане на енергийна ефективност.

 

Да популяризираме използването на нискоенергийни, екологични източници на енергия,  с цел опазване на природната среда.

 

Ценностите, които ни вдъхновяват:

професионализъм, коректност, доверие, качество, уважение към личността, отговорност.


обратно »