Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

зелена политика

КлиВенТо работи за провеждане на мотивирана и рационална Зелена политика.

Нашата цел е с активната си дейност  да намалим максимално вредните въздействия върху околната среда.  Присъединихме се към Зеления кръг на българските компании, които са съпричастни към екологичните идеи и са отговорни за опазването на природата.

КлиВенТо предлага отоплителна и климатична техника, изцяло базирана върху иновативни продукти и технологии с висока степен на енергийна ефективност; намалени вредните емисии в атмосферата и оползотворяване на алтернативни източници на енергия.

КлиВенТо управлява в офиса и на обектите си вредните емисии, свързани с извършваната дейност, повишава енергийната ефективност, намалява отпадъците, и където това е възможно, рециклира и употребява повторно, ангажира доставчиците си с принципите на Зелената политика, търси новаторски начини за ефективно извършване на международната си дейност и използва силните си страни, за популяризиране на инициативи за опазване на околната среда.

За да постигнем нашата цел, ние:
• насочваме основната си дейност в щадящи за околната среда направления; работим за внедряването на ефективни и достъпни мерки за спестяване на енергия;
• спазваме съответното екологично законодателство в България за подобряване на вредното екологично влияние от непосредствените си ежедневни действия;
• грижим се нашите служители да са информирани, да разбират добре и прилагат нашата Зелена политика - намаляваме използването на хартия, въвеждаме двойна употреба на разпечатаните документи, като използваме гърбовете на белите листа, събираме и предаваме използваната хартия за рециклиране, преустановихме употребата на пластмаса в офиса, климатизаторите работят само при екорежим.


обратно »