Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

Карта на сайта

Продукти

Климатизация
    Климатични системи
        Климатични камери
        Водоохладители
            Система ВЪЗДУХ - ВОДА
            Система ВОДА-ВОДА
            Абсорбционни водоохладители
        V.R.F. системи
        Вентилаторни конвектори
        Кондензационни агрегати
        Вентилационни боксове
        Рекуператори
    Климатизатори битови
    Специални системи
        Съоръжения с отделна охладителна кула
        Екстрактори
        Климатични системи, приложими в корабостроенето
    Адиабатни охладители
Отопление
    Котли
        Газови котли стенни
            Газови котли стенни традиционни
            Газови котли стенни кондензационни
        Газови котли стоящи
            Газови котли стоящи чугунени
            Газови котли стоящи кондензационни
        Котли на газ или нафта
            Котли на газ или нафта чугунени
            Котли на газ или нафта стоманени
        Нафтови термични групи
    Котли на твърдо гориво
        Котли на твърдо гориво конвенционални
        Пелетни котли
        Пиролизни котли
        Комбинирани котли
    Електрически котли
    Газови конвектори
    Горелки
        Газови горелки
        Нафтови горелки
        Комбинирани горелки
            Едностепенни
            Двустепенни
        Пелетни горелки
        Горелки на отработено масло
    Термопомпи
    Отоплителни тела
        Алуминиеви радиатори
        Стоманени радиатори
        Лири за баня
        Радиатори от полипропилен
        Вентилаторни конвектори
    Бойлери
        Бойлери за слънчеви системи
    Разширителни съдове
    Камини и печки
Индустриално отопление
    Индустриални котли
    Парни котли, парогенератори
    Инфрачервени излъчватели
    Генератори на топъл въздух
    Отоплители на отработено масло за халета
    Топловъздушни апарати
    Рекуператори на топлина
    Въздушна завеса
    Дестратификатори
    Бойлери на природен газ, пропан-бутан и електрическа енергия
Алтернативна енергия
    Слънце
        Слънчеви колектори
        Слънчев концентратор
        Възобновяем енергиен блок
    Вода
    Въздух
    Биомаса
        Котли
            Пелетни котли
            Пиролизни котли
        Горелки
        Камини и печки
        Генератори на топъл въздух
        Пелети